EU projekti

EU projekti

 


EU PROJEKT  Energetska obnova zgrade dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave Opće bolnice Virovitica na adresi Ulica Ljudevita Gaja 21, Virovitica

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave Opće bolnice Virovitica na adresi Ulica Ljudevita Gaja 21, Virovitica

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Javni poziv: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Prijavitelj: Opća bolnica Virovitica

Trajanje projekta: 3.1.2018. do 2.6.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 2.718.744,45 kn

Sufinanciranje: 60,80 % Europski fond za regionalni razvoj

                            39,20 % sredstva korisnika

 

Sažetak projekta:

Projekt obuhvaća poboljšanje toplinske ovojnice rekonstrukcijom i izolacijom krovišta, izolaciju ovojnice, izolaciju poda, zamjenu vanjske stolarije te ugradnju uređaja za mjerenje toplinske energije na zgradi dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave Opće bolnice Virovitica u cilju smanjenja utroška energije i štetnih emisija CO2.

Cilj projekta:

Glavni cilj ovog projekta je kroz rekonstrukciju krovišta, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju toplinske zaštite ovojnice i toplinske zaštite poda zgrade osigurati uvjete za smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50 % u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta kao i štetnih emisija. Energetskom obnovom poboljšati će se toplinske karakteristike zgrade te će doći do znatnih ušteda toplinske  energije, specifične godišnje primarne energije te smanjenja emisije CO2.

Provedbom projekta zgrada bi umjesto dosadašnjeg energetskog razreda ''D'' trebala prijeći u energetski razred ''B''.

 

Pokazatelji projekta

Planirana ušteda

Potrošnja energije za grijanje

51,78 %

Emisija CO2

45,73 %

Specifična godišnja primarna energija

43,83 %

 

Glavne aktivnosti projekta:

1. Energetski pregled i energetski certifikat poslije obnove

2. Izrada glavnog projekta energetske obnove

3. Provedba mjera energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije i horizontalne mjere

4. Stručni nadzor građenja

5. Upravljanje projektom

6. Promidžba i vidljivost

 


EU PROJEKT  Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica 

 Naziv projekta

 Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica

 Fond

 Europski fond za regionalni razvoj

 Javni poziv

 Poboljšanje isplativosti pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

 Prijavitelj

 Opća bolnica Virovitica

 Trajanje projekta1

 1.7.2016. do 30.05.2019. (35mjeseci)

 Ukupna vrijednost

 50.000.000,00 HRK

 Sufinanciranje

 100%

1 Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.08.1.2.03.0004 od 6.6.2019. godine produženo je trajanje projekta do 16.9.2019. godine

Sažetak projekta

Ulaganjem u dogradnju i opremanje dnevnih bolnica i opremanje dnevne kirurgije u OB Virovitica pridonijeti će se ostvarivanju ciljeva projekta iz kojeg je navedeno financirano, a to je poboljšanje efikasnosti kroz bolju organizaciju poslovanja i bolje uvjete rada za zaposlenike u pogledu prostora, veća dostupnosti zdravstvenih usluga kroz pružanje dodatnih usluga za pacijente koji gravitiraju Virovitičko-podravskoj županiji, a nabavom nove medicinske opreme povećati će se broj prijema u dnevnim bolnicama i smanjiti će se broj prijema na akutne bolničke odjele za 7,93% u 2024. godini.

Ciljevi projekta

1. Poboljšanja učinkovitost i dostupnost dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica

2. Poboljšana vidljivost o unaprijeđenim mogućnostima zdravstvene zaštite kroz dnevne bolnice i dnevne kirurgije Opće bolnice Virovitica

Pokazatelji projekta

Ciljna vrijednost

Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica (%)

10,59 %

Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu (broj)

1

 

Glavne aktivnosti projekta

1. Razvoj dnevne kirurgije

- Oprema za centralnu sterilizaciju, operacijske sale i jedinicu za intenzivnu njegu u objektu D1 (nova postojeća zgrada)

2. Opremanje dnevnih bolnica

-  Nabava opreme za sljedeće odjele: pedijatrija, kirurgija, oftalmologija, interna

3. Uspostava dnevnih bolnica – modul 3

- Dogradnja zgrade Aneks B1

4. Horizontalne politike

http://www.bolnica-virovitica.hr/documents.php?q=1154&i=odnos-prema-osobama-sa-invaliditetom.pdf

http://www.bolnica-virovitica.hr/documents.php?q=1152&i=promicanje-odrzivog-razvoja-i-zastite-okolisa.pdf

http://www.bolnica-virovitica.hr/documents.php?q=1153&i=postivanje-nacela-jednakih-mog.pdf

5. Revizija projekta

6. Promidžba i vidljivost projekta

7. Upravljanje projektom

 

Projektni tim:

1.Podugovoreni vanjski stručnjak-VIDRA – agencija za regionalni razvoj Virovitičko podravske županije

       Željka Andrić, mag. oec. - voditelj projekta,

       Sanja Pejić, mag. oec.

2. Kristina Maloča, oec. – koordinator,

3. Davorka Louvar, dipl.oec. – financijski stručnjak,

4. Silvija Rođak, bacc. oec. – stručnjak za javnu nabavu,

5. Saša Horvat, mag.ing.aedif. – tehnički koordinator,

6. Igor Žigman, dr. med. – stručnjak za zdravstvo.

 

 

Kontakt osoba za više informacija

Davorka Louvar, dipl. oec.

 

Za više informacija o Europskim strukturnim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

 

https://zdravstvo.gov.hr/vijesti/dogradnja-i-opremanje-dnevnih-bolnica-opce-bolnice-virovitica/5012

 • Odluka o izboru kandidata po natječaju od 25. ožujka 2020. godine
  Odluka o izboru kandidata po natječaju od 25. ožujka 2020. godine
  Opširnije
 • Natječaj za zapošljavanje doktora medicine
  Natječaj za zapošljavanje doktora medicine
  Opširnije
 • Odluka o izboru kandidata za radno mjesto dr. med. spec. neurologije
  Odluka o izboru kandidata za radno mjesto dr. med. spec. neurologije
  Opširnije
 • OBAVIJEST o načinu rada Opće bolnice Virovitica za vrijeme pandemije KORONA virusa
  OBAVIJEST o načinu rada Opće bolnice Virovitica za vrijeme pandemije KORONA virusa
  Opširnije
 • Hrvatska komora medicinskih sestara donijela nove odluke zbog pandemije koronavirusom
  Hrvatska komora medicinskih sestara donijela nove odluke zbog pandemije koronavirusom
  Opširnije

Tagovi