Realno financijsko stanje u Općoj bolnici Virovitica

Realno financijsko stanje u Općoj bolnici Virovitica

Nastavno na nedavno objavljeni tekst u jednom lokalnom mediju, dužan sam pojasniti određene navode u istom, koji se odnose na poslovanje Opće bolnice Virovitica za razdoblje od proteklih godinu dana.  Razlozi koji su doveli do manjka prihoda i primitaka u 2019. godini u ukupnom iznosu  24.372.651 kn posljedica su zatvaranja financijskih obveza po projektima, ali i donesene odluke Ministarstva financija o načinu knjiženja dobivenih sredstava namijenjenih plaćanju dobavljača lijekova i potrošnog medicinskog materijala. 

Prvi razlog je što u  prošloj, kao i godinama ranije; 2017. i 2018.  bolnice  su dobivale uplate i pomoć od države, i ta sredstva su se iskazivala kao prihod, što je osim same financijske pomoći i olakšavanja plaćanja obveza prema dobavljačima automatski poboljšavalo i financijski rezultat. Tako npr. u 2017. godini manjak  prihoda i primitaka ne bi bio, kako se u objavljenom tekstu navodi  1.574.086 kn, nego daleko veći, točnije veći za 8.418.209 kn, koliko je iznosila uplata pomoći Ministarstva za poslovanje ustanove, dakle manjak prihoda i primitaka bio bi 9.992.295 kn. 

U 2018. godini, pomoć Ministarstva bila je nešto manja  3.358. 077 kn, ali je također utjecala pozitivno na godišnji rezultat.

BOLNICA OSTVARILA 98 % UGOVORENOG OSNOVNOG  LIMITA

Dana 15.01.2020. Ministarstvo financija izdalo je naputak prema kojem su bolnice sva dodatna sredstva namijenjena plaćanju dobavljača lijekova i potrošnog medicinskog materijala dobivenih  tokom 2019. dužne knjižiti kao predujam odnosno avans, dakle kao obvezu, a ne kao prihod, što je u proteklim godinama bio slučaj. To je rezultiralo povećanje manjka  prihoda i primitaka za 9.049.253,16 kn, što financijski obvezuje ustanovu da kroz buduće razdoblje opravda primitak kroz fakturiranu realizaciju. Moram također napomenuti, da Opća bolnica Virovitica u odnosu na spomenute godine ostvaruje veću fakturiranu realizaciju prema HZZO-u i to za 3.166.623 kn više od 2018. i čak za 6.011.810,88 više od 2017. godine, dakle ugovoreni osnovni limit i fakturirana realizacija u 2019. daleko je veća od spomenute 2017.

Osnovni mjesečni  limit u 2017. godini bio je 8.028.084,86, dok je u 2019. bio 8.635.928,56 do 30.09., te 9.028.263,73 do kraja godine ,i ostvaren je 98%.

Drugi razlog je, kao što sam već  i rekao u medijima,  uplata Ministarstva zdravstva namijenjena nabavci uređaja za magnetsku rezonancu  od 8 milijuna kuna, koja je bolnici isplaćena u prosincu 2018. godine, a  knjižena kao rashod u 2019. godini, dakle nakon isporuke i montaže uređaja.

Točno je da je ta ista uplata utjecala na bolji financijski rezultat u 2018., odnosno manji gubitak, koji bi, da nije bilo te uplate, iznosio  13.693.258,00 kn, ali što se tiče povećanja rashoda u 2018. godini, samo je 4.000.000 kn većih rashoda vezanih za EU projekte, povećanje troškova lijekova i potrošnog  materijala za oko 4.000.000 kn, te povećanje troška usluge najma i pranja rublja za oko 2.000.000 kn, nasuprot 2017., kada je taj trošak bio 439.094,70 kn. Zbog toga niti 2018. i 2019. godinu ne možemo promatrati generalno, s obzirom da je to period vrlo intenzivnog investicijskog razdoblja u Općoj bolnici Virovitica, te mnogih novonastalih rashoda koje nisu pratili prihodi. Tako je i za naš Projekt  dogradnje i opremanja dnevnih bolnica  tek nakon pravdanja privremenih situacija i nakon odobrenja od strane agencije, očekivani prihod u iznosu 2,6 milijuna kuna, koji je trebao biti isplaćen nakon okončane situacije Projekta  uplaćen u 02/2020, umjesto do kraja 2019.

Samo ova tri razloga, na koje nije bilo moguće utjecati, dovode nas do iznosa manjka  prihoda i primitaka od 19,6 milijuna kuna.

ZAPOSLENO 53 DJELATNIKA, OD ČEGA 16 LIJEČNIKA

U navedenom tekstu spominje se i povećanje troška plaće, što je točno, jer poznato je da su plaće zaposlenika u zdravstvu rasle u 2019. ukupno 5% kumulativno, odnosno 3% od 01.01.2019., te 2% od 01.09.2020., te također od 01.09.2019. povećanje dodataka na posebne uvjete rada za 3% i povećanje dodataka za iznimnu odgovornost za život  zdravlje ljudi za 4%. To je trošak koji je za Opću bolnicu Virovitica iznosio dodatnih  7.778.947,78 kn,  što je većim dijelom uzrok porasta troška za plaću, a ne posljedica povećanog broja djelatnika kako se navodi.

U Općoj bolnici Virovitica broj zaposlenih od 31.05.2018. do danas porastao je za 53 djelatnika, ali vrlo važno je naglasiti da je od navedenih 16 liječnika. Ostalo se odnosi na ostale medicinske radnike, dok se 8 novozaposlenih odnosi na nemedicinske radnike, točnije 4 na administrativne radnike, 4 na tehničko osoblje (spremačice, majstori), što s obzirom na povećanje kvadrature korištenog prostora od 2.200 m2 i nije značajnije povećanje.

Manjak  prihoda i primitaka u 2019. u ukupnom iznosu  24.372.651 kn, ne može se uspoređivati s razdobljem 2013.-2018. i ukupnim gubitkom bolnice od 20.448.876 kn za spomenuto razdoblje, kako se navodi u spomenutom tekstu, izostavljajući pri tome činjenicu da su u navedenom razdoblju Općoj bolnici Virovitica uplaćena sredstva namijenjena sanaciji dugova zdravstvu u ukupnom iznosu od 41.451.286 kn, ili po godinama: 2013. 0,00 kn; 2014. 29.675.000,00 kn; 2015. 0,00 kn; 2016. 0,00 kn; 2017. 8.418.209,00 kn; 2018. 3.358.077,00 kn. Tada bismo razgovarali o ukupnom gubitku bolnice u iznosu 61.900.162 kn za navedeno razdoblje ,a ne 20.448.876 kn kako se u spomenutom tekstu navodi.

Na izneseni komentar o odlasku 10 liječnika, moram naglasiti da se radi o 9 liječnika i to 4 zbog odlaska u mirovinu, te 5 zbog odlaska u drugu ustanovu.

Dinko Blažević, dipl. oec., ravnatelj Opće bolnice Virovitica

 • Odluka o izboru kandidata po natječaju od 25. ožujka 2020. godine
  Odluka o izboru kandidata po natječaju od 25. ožujka 2020. godine
  Opširnije
 • Natječaj za zapošljavanje doktora medicine
  Natječaj za zapošljavanje doktora medicine
  Opširnije
 • Odluka o izboru kandidata za radno mjesto dr. med. spec. neurologije
  Odluka o izboru kandidata za radno mjesto dr. med. spec. neurologije
  Opširnije
 • OBAVIJEST o načinu rada Opće bolnice Virovitica za vrijeme pandemije KORONA virusa
  OBAVIJEST o načinu rada Opće bolnice Virovitica za vrijeme pandemije KORONA virusa
  Opširnije
 • Hrvatska komora medicinskih sestara donijela nove odluke zbog pandemije koronavirusom
  Hrvatska komora medicinskih sestara donijela nove odluke zbog pandemije koronavirusom
  Opširnije

Tagovi