Odjel za neurologiju

Voditelj odjela: Igor Cindrić, dr.med., specijalist neurolog

Glavna sestra Odjela: Branka Krmar, bacc.med.techn.

 

Liječnici

Odjeli i Dnevna bolnica

Specijalističke ambulante

Dijagnostika

Ivan Pavlović, dr. med., spec. neurolog (1984.)

Igor Cindrić, dr. med., spec. neurolog (2012.)

Boris Benčina, dr. med., spec. neurolog (2013.)

Dejan Radaković, dr. med., spec. neurolog (2013.)

Kristina Mikuš, dr. med., specijalizant neurologije (2015.)

Andrej Kovačević, dr. med., specijalizant neurologije (2015.)

Neurologija
Tel: 033 747 - 268

Jedinica za moždani udar / Intenzivna njega
Tel: 033 747 - 373

Dnevna bolnica
Voditelj Dnevne bolnice: Boris Benčina, dr.med., specijalist neurolog
Tel: 033 747 - 381
Neurološka  1
Tel: 033 747 - 427

Neurološka 2
Tel: 033 747 - 318

Za epilepsije
Tel: 033 747 - 345

Administracija
Tel: 033 747-395
EEG
Tel: 033 747 - 395

EMNG
Tel: 033 747 - 209

UZV CDFI karotida
Tel: 033 747 - 395

UZV TCD
Tel: 033 747 - 395

 

Odsjek za neurologiju u bolnici u Virovitici je formalno osnovan 1978. u okviru neuropsihijatrije iz 1970.  S obzirom da je Klinika za neurologiju u Zagrebu osnovana 1971. razdvajanjem neuropsihijatrije, da je neurologija u Hrvatskoj kao nova medicinska disciplina ustanovljena 1974., da je po Pravilniku iz 1975. edukaciju 1978. završio prvi neurolog, to je bio prvi odsjek nove kliničke specijalnosti u općoj bolnici kod nas. Nabavka EEG aparata 1974. bila je važna za daljnje usmjerenje u razvoju virovitičke neurologije, a isto tako i pionirska primjena ultrazvuka ECHO-EG u neurologiji od 1978.

Od 1970. ambulantnu i od 1975. stacionarnu neuropsihijatrijsku službu do 1992. vodi dr. Mijo Kuhner, neuropsihijatar. Odsjek za neurologiju od 1978. do 1992. vodi prim.mr.sc. ŽeljkoTakač, neurolog.  Službu za živčane iduševne bolesti  od 1992. do 1998. vodi dr. Miodrag Pavošević, neurolog, a od 1998. do 1999. dr. Elvira Koić, psihijatar. Od 1999. do 2001., kada je ponovno uspostavljen Odsjek za neurologiju u okviru Internog odjela, te od 2001., kada je Odjel za neurologiju formalno postao samostalna organizacijska jedinica bolnice, šef je opet prim.mr.sc. Željko Takač sve do svog odlaska u mirovinu 27.05.2014. kada vodstvo preuzima dr. Ivan Pavlović.

Odjel danas ima 19 akutnih kreveta i 5 postelja neurološke Dnevne bolnice. U 2012. je bilo 630 ispisanih, u Dnevnoj bolnici 262, prosjek liječenja 9,3 dana, opća smrtnost 9,7%, od moždanog udara 15,3%. Oko 68% su nepokretni i komatozni bolesnici koji trebaju neki oblik pojačane ili intenzivne njege. Oko 25% ukupno liječenih u bolnici treba konzilijarni pregled neurologa, a 25% umrlih u bolnici umre na neurologiji.

Od 2000. na odjelu se provodi specijalizacija iz neurologije, od 2008. uvedena su samostalna dežurstva neurologa. Od 2011. odjel je preseljen u novu zgradu, ima trokrevetne sobe s modernom medicinsko-tehničkom opremom, a od 2012. vrhunski opremljenu Jedinicu za moždani udar i neurološku intenzivnu njegu sa 7 kreveta, s monitorima, respiratorom i centralnim dovodom plinova. Intravenska tromboliza kod ishemičkog moždanog udara primjenjuje se od 2010.

Od  1979. je proširen rad u EEG (3200 godišnje), od 1991. EMNG (800), od 2005. TCD (300) i od 2009. CDFI karotida (1500). Ambulanta za epilepsije radi od 1979. (oko 1000 kartona). U neurološkim ambulantama se mjesečno pregleda 500 pacijenata i učini oko 100 konzilijarnih pregleda na drugim odjelima.

Perspektiva neurologije u Virovitici je vezana uz demografske značajke i zdravstvenu politiku prema struci.