Odjel za psihijatriju

Voditelj Odjela: Snježana Karničnik, dr.med., spec. psihijatar, subspec. biologijske psihijatrije

Glavna sestra Odjela: Nikolina Jakočić, bacc.med.techn.

 

Liječnici

Odjeli i Dnevna bolnica

Specijalističke ambulante

Vanbolničke aktivnosti

Snježana Karničnik, dr.med.,
spec. psihijatar, subspec biologijske psihijatrije

Valentina Maganić, dr.med., spec. psihijatar

Latica Milinović, dr.med., specijalizant psihijatrije

Snježana Lovrić, dr.med., specijalizant dječje i adolescentne psihijatrije

mag.psych. Ivana Martinušić

Psihijatrija
Tel: 033 747 - 350


Dnevna bolnica
Tel: 033 747 - 396
 
Psihijatrijska-opća

Administracija
Tel: 033 747-387
Centar za prevenciju ovisnosti-Virovitica 033/727 031 Udruga klubova liječenih alkoholičara - Virovitica 033/727 031

Projekt "Zdravi grad Virovitica"

SOS telefon

Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb

Sudskopsihijatrijska vještačenja
 

Psychiatry

Odjel postoji od 1975. godine, tj. već punih 28 godina, od kako je osnovana Neuropsihijatrijska služba (1970.g.), odnosno punih 20 godina koliko je prošlo od 1983. godine, od kako je otvoren psihijatrijski odjel pod tadašnjim nazivom Neuropsihijatrija II. Djelatnost je bila zajednička za neurologiju i psihijatriju kako u svakodnevnom radu tako i u dežurstvima, sve do 1995.godine, od kada se svi podaci vode odvojeno za Neurologiju i za Psihijatriju. Specijalistička služba za neuropsihijatrijske bolesti (NPS) je započela s radom 1970.godine, od kako započinje raditi prvi stalno zaposleni neuropsihijatar, Mijo Kuhner, dr.med. Prije toga, od 1960. do 1975. godine, postojala je neuropsihijatrijska ambulanta u kojoj je preglede obavljao specijalista neuropsihijatar iz vanjske ustanove. Od tada je na Odjelu za duševne bolesti ukupno radilo 14 različitih psihijatara u različitim periodima, s tim da su aktivno u isto vrijeme bili djelatni tek jedan ili dva psihijatra, a događalo se da nije bilo niti jednog psihijatra, kada je sve aktivnosti nosio neuropsihijatar.
 
Nakon prvih začetaka bolničke službe u Virovitici kada se u okviru bolnice spominje soba za motrenje umobolnih, slijedi dugi niz godina za koje nemamo pouzdanih podataka o zbrinjavanju neuroloških i psihijatrijskih bolesnika. Godine 1960. u Virovitici postoji neuropsihijatrijska ambulanta u kojoj pacijente zbrinjavaju specijalisti iz Osijeka i Bjelovara. Prekretnicu predstavlja 1970. godina kada s radom započinje prvi specijalist neuropsihijatar Mijo Kuhner, dr.med. koji uspostavlja svakodnevni rad ambulante kao i preglede bolničkih konzilijarnih pacijenata, a 1975. godine osnovao je Neuropsihijatrijski odjel.

Iako se odjel 1983. godine dijeli na dvije jedinice od kojih prvi zbrinjava uglavnom neurološku, a drugi psihijatrijsku problematiku, Odjel za duševne bolesti tek od 1995. godine postoji kao zasebna organizacijska jedinica. Danas Odjel za duševne bolesti ima 26 kreveta smještenih u 5 bolesničkih soba dok je opća psihijatrijska specijalistička ambulanta smještena je u novoj bolničkoj zgradi. U njoj se mjesečno pregleda 400-600 pacijenata. Broj bolesnika koji traži pomoć psihijatra neprestalno je u porastu.

Budući je osobito brojna radno sposobna populacija odlučili smo se za vanbolničke aktivnosti: 1997. godine započeli smo sa grupnom psihoterapijom oformivši grupu oboljelih od neurotskih poremećaja i grupe oboljelih od PTSP vezanog uz rat. Klub Hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a je formiran 1999. godine i funkcionira po načelu samopomoći pod kontrolom psihijatra. Iste je godine osnovan Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje bolesti ovisnosti kao i obnovljen rad Kluba liječenih alkoholičara.

Sve aktivnosti vezane uz hrvatske branitelje iz Domovinskog rata pod patronatom su Ministarstva hrvatskih branitelja i uklopljene u nacionalni program socijalne pomoći stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata. Aktivnosti vezane uz borbu protiv bolesti ovisnosti u sklopu su nacionalnog programa borbe protiv ovisnosti.