Odjel za radiologiju

Dobro došli na web stranice Odjela za radiološku dijagnostiku OB Virovitica.

Radiologija u našoj Ustanovi je grana medicine koja se bavi isključivo dijagnostikom, pri čemu koristi ionizirajuće ( rtg ) zračenje, osim na ultrazvučnoj dijagnostici i MR dijagnostici koje se danas također ubrajaju u Radiologiju, no tijekom tih pregleda ne koristi se rtg zračenje.

Danas se na Odjelu obavlja tzv. klasična radiologija pri čemu se misli na snimanje pluća, srca, abdomena i lokomotornog sustava, kao i kontrastne pretrage probavnog sustava i dijaskopija na rtg uređajima; radimo pregled dojki i digitaliziranim mamografskim uređajem sa tomosintezom i ultrazvučnim aparatom; ultrazvučnim aparatima kod nas možete obaviti pregled abdomena, urotrakta, lokomotornog sustava, malih organa (regionalnih limfnih čvorova, testisa, površno smještenih žlijezda na vratu), color doppler krvnih žila - arterija i vena; radimo preglede i kompjuteriziranom tomografijom (CT); a od početka 2019.g. se obavljaju i pregledi magnetskom rezonancom (MR).

Na Odjelu je zaposleno 6 specijalista radiologije, 13 inženjera med radiologije, 1 medicinska sestra, 2 administratorice i 1 spremačica, a na specijalizaciji imamo još 3 liječnika. Naše osoblje se trudi biti na usluzi pacijentima i što korektnije odraditi svoj posao, uz posebnu brigu o zaštiti pacijenata od zračenja i to na način da se pretraga koja zahtjeva primjenu ionizirajućeg zračenja obavi sa što manjom neophodnom količinom zračenja i da se zaštite dijelovi tijela od nepotrebnog izlaganja zračenju.

Vrlo je bitno da pacijenti donose sve ranije nalaze u svezi traženog pregleda da bi se svaki pregled na našem odjelu obavio uz što manje rizika za pacijente i sa što boljim rezultatima.

 

O Odjelu za Radiologiju:

Iako je prvi RTG aparat stigao u Viroviticu 1933. godine kontinuirani rad radiološke službe datira od 1953. kada je od UNRE dobiven američki RTG aparat, a 1955. godine je kupljen pokretni dijaskopski aparat. Rade se klasične RTG pretrage, snimanje skeleta, dijaskopije srca, poneki pregled želuca i prve kontrastne metode, POH i rijetko I.V.U.

Godine 1963. osniva se RTG odjel kao specijalistička služba.

Početkom 70-ih nabavlja se dijaskopski aparat sa pojačalom i TV lancem i telekomandama, buki stol, zubni aparat Panoramix, mobilni RTG aparat te aparat za fluorografsko snimanje pluća. Rad u novoizgrađenom odjelu 1985. godine odvija se u osam dijagnostičkih sala sa dvije tamne komore i pratećim prostorijama s ukupnom površinom oko 800 m2.
Aparatura je obogaćena s teledirigiranim univerzalnim dijaskopskim RTG aparatom, s opremom za angiodijagnostiku, odnosno automatskim izmjenjivanjem filmova. Od 1991. godine radiolozi počinju raditi UZV dijagnostiku, a od 1995. godine radi se UZ dijagnostika dojke i lokomotornog sustava. Od 1996. godine na odjelu se radi CT i UZ color doppler dijagnostika. Dijagnostika dojke obogaćena je 2003. godine mamografom. Početkom 2019.g. na Odjel dolazi i MR uređaj.

Danas se na odjelu mjesečno u prosjeku pregleda oko 2800 pacijenata.
 

Voditelji odjela kronološkim redom od osnivanja Odjela za radiologiju u OB Virovitica:

 • Boris Bene, dr.med. ( 1964.- 1965. g.),
 • Vladimir Gorski, dr.med. ( 1970.- 1979. g.),
 • Mirko Selak, dr.med.( 1979.-1984. g.),
 • Milivoje Simonović, dr.med. ( 1984.-1993.)
 • Ljiljana Pavošević, dr.med. (1993.-2009.g.),
 • Milivoje Simonović, dr.med. ( 2009.-2012.g.)
 • Ljiljana Pavošević, dr. med ( 2012.-2018.g.)
 • Alenka Borovčak Lovrenc, dr. med ( 2018.- )

 

Liječnici:

 • dr Milivoje Simonović, spec. radiologije
 • dr Ljiljana Pavošević, spec. radiologije
 • dr Krešimir Kalanj, spec. radiologije
 • dr Jasna Kotvas - Mikulić, spec. radiologije
 • dr Alenka Borovčak Lovrenc, spec. radiologije
 • dr Mario Tonković, spec. kliničke radiologije
 • dr Velibor Gvojić, spec. kliničke radiologije
 • dr Nikola Kopričanec, specijalizant kliničke radiologije
 • Barbara Vrbanac, dr.med.

 

Inženjeri med radiologije:

 • Davor Nuk, ing med rad., glavni inženjer
 • Željko Majtanić, ing med rad.
 • Ružica Ibriks, ing med rad.
 • Željko Ivček, ing med rad.
 • Mario Vuković, ing med rad.
 • Zlatko Tomac, ing med rad.
 • Danijela Begović, ing.med rad.
 • Marina Kovačević, ing med rad.
 • Hrvoje Vranek, ing med rad.
 • Jure Čubelić, ing med rad.
 • Kristina Panić, ing med rad.
 • Dražen Pavlek, ing med rad.
 • Neda Zagorac, ing med rad.

 

Medicinska sestra:

 • Mirjana Runjak

 

Administartori:

 • Jasmina Pavelić
 • Blaženka Majstorović

 

Spremačica:

 • Lidija Lozančić

 

PRETRAGE

Na našem Odjelu možete napraviti slijedeće pretrage, od kojih neke zahtijevaju određene dijetetske režime, neke novi nalaz krvi sa bubrežnom funkcijom, a sve kontrolne pretrage zahtijevaju ranije snimke i nalaze.

KLASIČNA RADIOGRAFIJA

Slikovni prikaz kojim uz pomoć rentgenskog zračenja ciljano prikaže organ ili regija tijela (kraniogram, vratna, torakalna, lumbalna kralježnica, zdjelica, rame, lakat, ručni zglob, šake, kuk, koljeno, gležanj, stopala…).

INTRAVENOZNA UROGRAFIJA (IVU ili IVP)

Slikovni prikaz kojim se uz pomoć rentgenskog zračenja i intravenske primjene jodnog k.s. prikazuje funkcija rada bubrega i eventualni zastoj kod lučenja.
Za ovu je pretragu bitno naglastiti ev alergiju, te medikamentima preventirati istu- obzirom da se jodno k.s. aplicira direktno u venu. Bitan je i nalaz ureje i kreatitnina- funcija bubrega- ne stariji od 30 dana, kao i poštivati pripreme koje se od pacijenta zahtijevaju.

DIJASKOPIJA PROBAVNOG TRAKTA ( RTG AKT GUTANJA; PASAŽA JEDNJAKA; GASTRODUODENUMA I TANKOG CRIJEVA; RTG IRIGOFRAFIJA )

Slikovni prikaz probavnog trakta u realnom vremenu uz primjenu rtg zračenja i kontrastnog sredstva ( oralno ili rektalno ovisi o vrsti pretrage ): bitno je da se poštivaju pripreme

ULTRAZVUK (UZV, COLOR DOPPLER)

Slikovni prikaz pri kome se slika dobiva bez rtg zračenja, uz pomoć ultrazvučnog signala i računalnim postprocesingom istoga, omogućuje pregled abdomena, urotrakta, dojki, aksila, prepona, štitnjače, mišića i nekih zglobova, kao i neinvanzivni prikaz krvnih žila.

NA RADIOLOŠKE PRETRAGE SE NE SMIJU ZABORAVITI STARI NALAZI I EVENTUALNE RANIJE SNIMKE!

MAGNETNA REZONANCIJA (MR, MRI)

Metoda slikovnog prikaza koja ne koristi rtg zračenje, već se snimanje obavlja uz pomoć jakog magnetskog polja- kod nas se radi na MR uređaju od 1,5 T.

Pacijenti koji u tijelu imaju bilo koju vrstu metala/ proteze - bilo nakon ranjavanja ili nakon ranijih operacija- ne smiju ići na pregled MR-om, osim ukoliko prilože certifikat od liječnika koji je obavio operaciju na kome je izričito dopušten pregled MR-om.

Vrlo je bitno priložiti sve ranije nalaze i točnu uputu specijaliste koji indicira/ traži ovaj pregled, kao i nalaze bubrežne funkcije / kreatinin i eGFR/, a za vrijeme pregleda -čije je trajanje od 20 do 60 minuta- vrlo je bitno ležati potpuno mirno.

KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA (CT)

Metoda slikovnog prikaza određenog dijela tijela/ organa uz korištenje rtg zračenja.

Na CT pregledima doze zračenja su vrlo visoke stoga je nužno imati pravovaljanu indikaciju / razlog za CT pregled. Isto tako je neophodno priložiti sve nalaze i snimke u svezi traženog pregleda, kao i nalaz bubrežne funkcije, obzirom da se često kod CT pregleda indicira davanje intravenskog jodnog kontrastnog sredstva.

MAMOGRAFIJA

Pretraga kod koje se uz pomoć rtg zračenja prikazuje struktura i eventualne abnormalnosti tkiva dojke.