Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Voditelj Odjela: Renata Šipoš-Baranjec, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavni fizioterapeut: Božica Lanščak, bacc. physio.

 

Liječnici

Specijalističke ambulante

Terapije

Renata Šipoš-Baranjec, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Lidija Benčina, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Fizikalna medicina

Reumatologija
Tel: 033 747 - 228
 • hidroterapija
 • elektroterapija
 • kinezoterapija
 • parafinoterapija
 • ručne masaže
 • terapija za djecu sa psihomotornim poremećajima


Specijalist mr. sc. Blaženka Pavlović, dr.med. rukovodi ovom djelatnošću od 1975. g. pa do kraja 2006. g. kada odlazi u mirovinu.

Na Odjelu za fizikalnu medicinu i reumatologiju bolesnici mogu dobiti razne kinezoterapijske postupke i fizikalnu terapiju u rehabilitaciji:

 

 
 • neuroloških bolesnika
 • traumatiziranih bolesnika
 • ortopedskih bolesnika
 • reumatskih bolesnika
 • internističkih bolesnika
Od 1964. godine u virovitičkoj bolnici fizikalnu terapiju ordiniraju kirurzi i ortoped. Kontinuirani rad specijalist fizijatra uspostavlja se 1975. godine kada se otvara Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju površine 530 m2 s hidroterapijom, kineziterapijom, elektroterapijom, prostorom za masažu, parafinoterapiju i krioterapiju.

Budući da 1982. godine započinje s radom reumatološka ambulanta, Odjel mijenja naziv u Odjel za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Kartoteka odjela danas ima preko 22 000 zdravstvenih kartona Od 1995. godine evidentirano je preko 1 500 bolesnika s reumatoidnim, uričkim i psorijatičnim artritisom te ankilozantnim spondilitisom.
Iste su godine nabavljeni aparati za vakumsku elektroterapiju i terapiju inteferentnim strujama. Aparat za elektromagnetsku terapiju kupljen je 1996. godine, a slijedeće godine aparat za vježbe koljena i razgibavanje kontraktura.