Medicinsko-biokemijski laboratorij

Voditelj Medicinsko-biokemijskog laboratorija: Samy Tayfour, spec. med. biochem.

Glavni medicinsko-laboratorijski dijagnostičar: Boris Ilenić, bacc.med.lab.diagn.
 

 

BIOKEMIČARI:

DRAŽENKA SIMIĆ, mag. med. biochem., spec.
SAMY TAYFOUR, spec. med. biochem.
KATARINA BABIĆ, dipl. ing. med. biochem.
ALEKSANDRA SLAVUJEVIĆ, mag. med. biochem., spec.
AMALIJA BUNJEVAC, specijalizant medicinske biokemije

 

Mr.sc.ph. Ante Roguljić vodi djelatnost od 1957. – 1968. godine kada mjesto voditelja odjela preuzima mr.sc. ph. Ivan Jergović, koji vodi laboratorij do veljače 2004. godine. Od tada do prosinca 2009. godine mjesto voditelja preuzima Viktorija Gordana Kos, spec.med.biok. , a nakon toga Ljiljana Elijaš, spec.med.biok.
 
Osnovne se laboratorijske analize 1952. godine rade u jednoj prostoriji na internom odjelu da bi se 1956.godine pogon preselio u malu sivu zgradu, te 1957. godine postao samostalnim odjelom. Tada se nabavlja je Lange-ov fotometar, analitička vaga, uređaj za elektroforezu što omogućuje uvođenje "rutinske" laboratorijske obrade bolesnika. Šezdesetih se godina ekipira visoko stručni kadar, te nabavlja kvalitetna oprema što omogućuje daljni razvoj Službe za kliničku kemiju: uvodi se rutinsko određivanje holesterola, kalija i natrija, aktivnosti ukupne, kisele i prostatične fosfataze, transaminaza, pepsina i tripsina, testovi funkcije jetre i bubrega, mikrohematokrit, pokus na trudnoću, te niz drugih analiza. Hematološke se analize proširuju na citokemijske analize, LE stanice i na niz drugih pretraga.

Ubrzo se uvode nove analize: određivanje hormona štitnjače, određivanje koncentracije lijekova, te redovna interlaboratorijska kontrola kvalitete rada, što u mnogome povećava točnost i preciznost, a time i pouzdanost laboratorijskih analiza. Organizacija rada, te popunjenost stručnim kadrovima, značajno je povećala broj izvršenih analiza. Sredinom 90-tih godina taj broj prelazi 700.000 godišnje.

Uvode se nove analize: citokemijske analize, beta-HCG, antitripsin, te se modificiraju mnoge do tada usvojene metode. U narednom periodu nabavljen je autoanalizator za biokemijske pretrage, koagulometar, automatski brojač krvnih stanica, pH-metar, monokanalni autoanalizator, plameni fotometar, dva aparata za acidobazni status i druga oprema.

Početkom 2001. godine nabavljeni su: višekanalni autoanalizator i brojač krvnih stanica koji pomaže u diferenciranju krvnih stanica periferne krvi. Pored "rutinskih" analiza vrši se određivanje: faktora koagulacije, ukupni IgE, glikolizirani hemoglobin ( HbA1c ), tumorski markeri i druge.
Informatizacija laboratorija ( LIS ) provodi se 2010.godine, povezuje se s BIS-om i CEZIH-om, a od srpnja do kraja 2011. godine uvodi se vađenje krvi po ambulantama i doprema izvađenih uzoraka u laboratorij.