Stručne službe
     

Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
v.d rukovoditelja odjela: Milada Sušnik Hodak, mag.med.techn.
e-mail: kvaliteta@bolnica-virovitica.hr

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
Rukovoditelj Odjela: Natalija Matošina, dipl. iur.
e-mail: pravna@bolnica-virovitica.hr
Tel: 033 747 300

Odsjek za opće i pravne poslove

Odsjek za kadrovske poslove

 

Odjel ekonomsko - financijskih poslova
v.d. rukovoditelja Odjela: Martina Babić, dipl.oec.
e-mail: mbabic@bolnica-virovitica.hr
Tel: 033 747 204

Odsjek za računovodstveno-financijske poslove
Voditelj Odsjeka: Maloča Kristina, oec.
e-mail: kristina@bolnica-virovitica.hr 
Tel: 033 747 203

Odsjek nabave
Voditelj Odsjeka: Davorka Louvar, dipl. oec.
e-mail: nabava@bolnica-virovitica.hr
Tel: 033 747 306

Odsjek plana i analize
Voditelj Odsjeka: Monika Krznar, bacc.oec.
e-mail: analitika@bolnica-virovitica.hr
Tel: 033 747 403

Odjel tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova
Rukovoditelj Odjela: Zoran Plic, dipl. ing.
e-mail: tehno@bolnica-virovitica.hr 
Tel: 033 747 339

Odsjek za tehničke poslove i održavanje
Voditelj Odsjeka: Mirko Despotovski

Odsjek za informatiku
Voditelj Odsjeka: Gordana Sabo, dipl. inf.
e-mail: gsabo@bolnica-virovitica.hr 
Tel: 033 721 545

Odsjek zaštite na radu i ostalih uslužnih djelatnosti
v.d. voditelja Odsjeka zaštite na radu i ostalih uslužnih djelatnosti:
Zvonimir Precep, struč.spec.ing.sec.
Tel: 033 747 339

Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove
Voditelj Odsjeka: Nadica Škalić, bacc.med.techn.
Tel: 033 721 565

Odsjek za pranje i održavanje rublja:
Voditelj Odsjeka: Mara Solić
Tel: 033 747 406 

Odsjek za dijetetiku i prehranu
Voditelj Odsjeka: Mira Sinjaković Heđi, ing.
Tel: 033 747 323