Ured ravnatelja
RAVNATELJ OPĆE BOLNICE VIROVITICA
Dinko Blažević, dipl.oec.
Tel: 033/747 266; fax: 033/725 323
e-mail: ravnatelj@bolnica-virovitica.hr
 
Vršitelj dužnosti zamjenika ravnatelja:
Miša Benjek, dr. med.
Vršitelj dužnosti pomoćnika ravnatelja za kvalitetu:
Mirela Ružić, dipl. med. techn.
e-mail: pomkvalit@bolnica-virovitica.hr
 
Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo:
Lidija Knapić, dipl. med. techn.
e-mail: glsestra@bolnica-virovitica.hr
 
Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove:
Natalija Matošina, dipl. iur.
e-mail: pravna@bolnica-virovitica.hr
 
Tajnica ravnatelja:
Marija Ilakovac, bacc. oec.
e-mail: ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr