Služba internističkih djelatnosti

Pročelnik Službe: Gordana Kotur, dr.med., spec. interne medicine, uži specijalist nefrologije

Glavna sestra Službe: Suzana Cindrić, dipl.med.techn.

 

Liječnici

Odjeli i Dnevna bolnica

Specijalističke ambulante

Dijagnostika

mr.sc. Ivica Babić, dr.med. subspec. pulmolog
Vesna Jović, dr.med. subspec. pulmolog
Željko Popović, dr.med., spec. internist, subspec. kardiolog
Branko Akrap, dr.med., spec. internist,
subspec. endokrinolog-dijabetolog
Milan Simić, dr.med., spec. internist,
subspec. gastroenterolog
Ivica Cindrić, dr.med., spec. internist,
subspec. endokrinolog-dijabetolog
Elena Zdeličan, dr.med., spec. internist, subspec. kardiolog
Gordana Kotur, dr.med., spec. internist, subspec. nefrolog
Matko Markotić, dr.med., spec. internist, subspec. gastroenterolog
Stanislav Glumbić, dr.med., spec. internist, subspec. kardiolog
Renata Gutt-Nuk, dr.med., spec. internist, specijalist uže specijalizacije interne medicine - hematologije
Biljana Knežević, dr.med., specijalist gastroenterologije
Kristina Cindrić, dr.med., spec. internist
Anica Radoš Kajić, dr.med., spec. internist
Bosiljka Iskra, dr.med., spec. internista, subspec. nefrolog
Ana Nedić, dr.med., specijalizant kardiologije
Dijana Špeh Koleno, dr.med., specijalizant nefrologije
Valentina Ratkajec, dr.med., specijalizant gastroenterologije
Hrvoje Babić, dr.med., specijalizant kardiologije
Domagoj Cindrić, dr. med., specijalizant kardiologije 
Mario Šafer, dr.med., specijalizant nefrologije
Dejan Marčetić, dr.med., specijalizant pulmologije
Martina Antolović Šoštarić, dr.med., specijalizant endokrinologije


Dejan Gladović, dr.med., spec. infektolog
Anita Ilišin Vidaček, dr.med., specijalizant infektologije

Stela Žukina, dr.med., spec. dermatologije i venerologije
Bernarda Mišanović Marković, dr. med., spec. dermatologije i venerologije

Odjel za internu medicinu i pulmologiju
Voditelj Odjela: mr.sc. Ivica Babić, dr.med., subspec. pulmolog
Glavna sestra/tehničar Odjela: Milomir Lještak, bacc.med.techn.
Tel: 033 747 - 259

Odjel za nefrologiju i hemodijalizu 
Voditelj Odjela: Gordana Kotur, dr.med., 
spec. internist, subspec. nefrolog
Glavna sestra Odjela: Emica Kovačević, bacc.med.techn. 

Tel: 033 747 - 230

Odjel za endokrinologiju, dijabetes i hematologiju
Voditelj Odjela: Branko Akrap, dr.med.,
spec. internist, subspec. endokrinolog i dijabetolog
Glavna sestra Odjela: Suzana Cindrić, dipl.med.techn.
Tel: 033 747 - 240

Odjel za kardiologiju i intenzivnu koronarnu skrb
Voditelj Odjela: Kristina Cindrić, dr.med., 
spec. internist, subspec. kardiolog
Glavna sestra/tehničar Odjela: Jelena Budiša, bacc.med.techn.
Tel: 033 747 - 240

Odjel za gastroenterologiju 
v.d. Voditelja Odjela: Matko Markotić, dr. med. 
Glavna sestra Odjela: Ksenija Lacko, bacc.med.techn.
Tel: 033 747 - 291

Dnevna bolnica Službe

 • Dnevna bolnica za onkološke i hematološke bolesnike
 • Dnevna bolnica za nefrologiju
 • Dnevna bolnica za endokrinologiju i dijabetes
 • Dnevna bolnica za gastroenterologiju
 • Dnevna bolnica za pulmologiju  i opća interna

Voditelj Dnevne bolnice Službe: Renata Gutt-Nuk, dr.med., spec. internist
Glavna sestra Dnevne bolnice Službe: Anica Car-Marković, bacc.med.techn.

tel: 033 747 252

Odjel za infektologiju
Voditelj Odjela: Dejan Gladović, dr.med., spec. infektolog
Glavna sestra Odjela: Ružica Mačinković, bacc.med.techn.
Tel: 033 747 - 347

Dnevna bolnica infektološka


Odjel za dermatologiju i venerologiju
Voditelj Odjela: Stela Žukina, dr.med., spec. dermatologije i venerologije
Glavna sestra Odjela: Mirjana Pil, dipl.med.techn.

  tel.: 033 747 419

 • pneumoftiziološka,

             tel.: 033 747-408 

 • alergološka
 • hitna (0-24)
 • kardiologija
 • pulmologija
 • alergologija i klinička imunologija
 • hematologija
 • endokrinologija i dijabetologija
 • nefrologija
 • gastroenterologija
 • internistička onkologija
 • infektološka
 • dermatovenerologija, 

            tel.: 033 747 419

Voditelj Poliklinike Službe: Anica Radoš Kajić, dr.med. spec. internist


 
 • pulmološka dijagnostika
 • spirometrija
 • bronhoskopija
 • traheoskopija
 • imunološko alergološka
 • endoskopija probavnog trakta
 • kardiovaskularna dijagnostika
  (Holter, Ergometrija, EKG)
 • ultrazvuk srca


 

Odjelna administracija
Tel: 033 747 - 337

Ambulantna administracija
Tel: 033 747 - 264
 


Prvi voditelj internog odjela, ujedno prvi upravitelj bolnice od 1902. godine bio je internista dr. Matković. Od 1904. godine odjel vodi Milan Čačinović, dr.med. U razdoblju do 1920. godine na čelu odjela su dr. Bićanić i dr. Bakarčić. Od 1920. - 1947. godine nema podataka. Od 1947. - 1955. godine na čelu Internog odjela je Stanko Sulimanović, dr.med., a od 1955.- 1956. Ines Tadić, dr.med., od 1956.-1958. Nevenka Vizjak, dr.med. te od 1958-1961. Leo Suri, dr.med. Prim. Jovan Sivački, dr.med. na čelo odjela dolazi 1961. i vodi ga punih 30 godina.

Mr.sci. Petar Unterberger, dr.med. vodi odjel od 1991.- 1993. godine kada na njegovo mjesto dolazi prim. Berislav Mostovac, dr.med. Od jeseni 2001. godine na mjestu voditelja odjela nalazi se Željko Popović, dr.med., a od 08. mj. 2006. godine mjesto voditelja preuzima mr.sc. Ivica Babić, dr.med. od 20.01.2009. kada na mjestu voditelja odjela ponovno dolazi Željko Popović, dr.med.

Iako povijest Internog odjela u Virovitici zapravo počinje s osnutkom bolnice 1902. godine, prvi je EKG aparat nabavljen tek 1956. godine. Od 1965. godine Odjel funkcionira kao Služba za interne i infektivne bolesti koja u svom sastavu ima opću internističku ambulantu, ambulantu za hipertenziju, kardiološki laboratorij sa prostorijom za određivanje bazalnog metabolizma i priručni laboratorij za osnovnu analizu krvi i mokraće. Sa dovršenjem nove bolničke zgrade 1974. godine formira se novi bolnički odjel - Interna I koja u svom sastavu ima jedinice intenzivne i postintenzivne njege. Od 1971. godine uvode se endoskopske metode: ezofagoskopija, gastroduodenoskopija, kolonoskopija te laparoskopija uz terapijske postupke zaustavljanja krvarenja iz varikoziteta jednjaka, ulkusa želuca i dvanaestnika, erozija te polipektomije.

Kardiološka subspecijalistička ambulanta sa neinvazivnom kardiološkom dijagnostikom te cikloergometrija počinje s radom 1975. godine koja 1986. godine prerasta u Kardiološki laboratorij s dvije subspecijalističke kardiološke ambulante.

Dijagnostika ultrazvukom započinje 1984. godine kada je nabavljen prvi ultrazvučni aparat, a dvije godine potom radi se i ehokardiografija. U novosagrađenom dijelu bolnice od 1985. g. funkcionira Odsjek za hemodijalizu koji je 1992.godine adaptiran i obogaćen odjelnom nefrološkom ambulantom i prostorom za CAPD. Od početka 1992. g. u Jedinici intenzivne skrbi počinje se redovito primjenjivati fibrinolitička terapija u liječenju akutnog infarkta miokarda.
Privremene elektrostimulatore redovito implantiramo od 1992. Centar za liječenje dijabetesa osnovan je 1995. godinea kada s radom započinje i ambulanta za bolesti štitnjače. U listopadu 2001. godine počinje sa radom Dnevna bolnica u kojoj se uz hematološku i onkološku kazuistiku zbrinjava i sva druga patologija koja ne zahtijeva kontinuirano bolničko liječenje.

Posebno treba naglasiti značaj centralne bolničke Jedinice intenzivne skrbi koja zbrinjava svu hitnu i najtežu patologiju internističke grupe bolesti kao i akutna trovanja. Danas raspolažemo sa izrazito kvalitetnom i visoko sofisticiranom opremom, koja nam omogućuje brzu i kvalitetnu dijagnostiku i liječenje najtežih bolesnika. Posjedujemo centralnu jedinicu sa mogućnošću monitoriranja 8-16 pacijenata, periferne monitorne jedinice kao i mogućnost telemetrijskog praćenja 4-6 pacijenata.
 
 
ODJEL ZA PULMOLOGIJU
 

Oftiziolog Petar Krvavica, dr.med. vodi novoosnovani antituberkulozni dispanzer i bolnički odjel od 1948-1953. godine. Od 1956.-1959. voditelj odjela je Ozren Begović, dr.med., a zatim do 1988. godine Zvonko Radaljac, dr.med. Ivan Veršnik, dr.med. vodi odjel od 1988. – 1994. kada voditeljica postaje mr.sc. Ljiljana Valenčak Tonković, dr.med. sve do 2001. godine, vodstvo tada preuzima mr.sc. Ivica Babić, dr.med. 

Tuberkulozni je odjel sa 10 kreveta otvoren 1903. godine u okviru bolnice i sve do 1948. godine vode ga specijalisti interne medicine, a kirurzi sukladno tadašnjim metodama liječenja tuberkuloznih bolesnika rade artificijelni pneumotoraks. Iste je godine osposobljena posebna zgrada u koju je smješten bolnički odjel sa 24 kreveta i otvoren antituberkulozni dispanzer (ATD) u sklopu Doma narodnog zdravlja. 

Dogradnjom zgrade odjel 1960.godine ima 75 kreveta. Dvije godine potom započinje s radom bronhološki kabinet, a 1971. godine nabavkom bronhoskopa uradi se prva bronhoskopija u općoj-eter anesteziji. Kabinet za spirometriju , koji s radom započinje 1975. godine obogaćen je kompjutoriziranim aparatom1981. godine Poliklinički je dio sa specijalističkim ambulantama, kabinetima za bronhoskopiju i spirometriju te rtg aparatom za fluorografiju premješten 1984. godine u novoizgrađenu suvremenu bolničku zgradu. Fiberbronhoskopiju kao dijagnostičku metodu uvodi mr.sc. Ljiljana Valenčak Tonković, dr.med. 1987. godine. Transtorakalne punkcije pod kontrolom UZV rade se od 1988. godine, a 1995. godine je otvorena alergološka ambulanta. Godine 2000. započinje s radom “škola disanja”.

Zahvaljujući dobro organiziranoj antituberkuloznoj službi u Hrvatskoj i Virovitici, napretku medicinske znanosti, otkrivanju novih lijekova za liječenje tuberkuloze i porastu životnog standarda populacije, tuberkuloza pluća prestaje biti glavni problem. Danas smo svjedoci porasta oboljelih od karcinoma bronha i kroničnih opstruktivnih bolesti. Suvremeni trendovi u pulmologiji kod nas i u svijetu, promjena učestalosti i vrste plućne patologije, reformski procesi u sustavu zdravstva Republike Hrvatske predodredili su mjesto i ulogu pulmologije u Virovitici danas.

Na bolničkom odjelu raspolažemo s 20 kreveta, a u polikliničko konzilijarnoj službi pružamo diferenciranu dijagnostičko terapijsku uslugu kroz specijalističku pulmološku ambulantu, alergološku ambulantu, bronhološku ambulantu i ambulantu za funkcionalnu dijagnostiku pluća. U skladu s intencijama reforme zdravstva 2001. godine počela je s radom dnevna bolnica.

 
ODJEL ZA NEFROLOGIJU I DIJALIZU
 
 
Odjel za nefrologiju i hemodijalizu organizacijski je vezan uz Jedinicu djelatnosti interne medicine, a smješten je u novoizgrađenom dijelu bolnice u adekvatnom prostoru. Postoji odvojeni prostor za dijalizu sa hepatitisom. Odjel je opremljen suvremenom elektronskom aparaturom sa mogućnošću volumetrijskog praćenja. Deionizacija vode vrši se na principu reverzne osmoze i kemijsko-termičke dezinfekcije.
Obavljaju se složeni terapijski postupci kao što su:
 • kronična dijaliza
 • akutna dijaliza
 • kontinuirane metode npr. - CAVVH
 • CAPD (kontinuirana amb. peritonejska dijalza)
 
ODJEL ZA INFEKTOLOGIJU
 
Do 1966. godine Odjel vode specijalisti interne medicine kada vodstvo preuzima specijalista infektolog prim. Ratko Vlatković, dr.med. Dr. sc. Borivoj Gvojić, dr.med. vodi Odjel od 1986. – 1992. godine kada na čelo Odjela dolazi Miljenko Iskra, dr.med.
 
Odjel započinje s radom 1903. godine u posebno izgrađenoj i odvojenoj bolničkoj zgradi koja danas predstavlja svojevrstan kulturni spomenik. Na odjelu je postojala i antimalarička stanica.Do 1960. godine, kada počinje funkcionirati u okviru zajedničke Službe za interne i infektivne bolesti, Odjel su vodili brojni bolnički liječnici s drugih odjela da bi se 1963. godine zaposlio prvi specijalist infektolog Ratko Vlatković, dr.med. Uz pojave epidemija klasičnih zaraznih bolesti (šarlaha 1956; trbušnog tifusa 1958; difterije , hripavca i zarazne žutice 1959) pojavljuje se 1960. godine u cijeloj Hrvatskoj epidemija poliomijelitisa, a prvi slučaj otkriven je u Slatini. Na virovitičkom području cijepljenjo je na samom vrhuncu epidemije više od 36 000 osoba živim cjepivom, a nakon dva mjeseca cijepljenje je ponovljenjo.

Slijedeće godine na temelju rezultata tog cijepljenja uvedeno je obavezno cijepljenje protiv poliomijelitisa u cijeloj Hrvatskoj. Odjel danas ima 14 kreveta i na njemu se prosječno godišnje liječi 500 pacijenata, mahom starijih osoba s infekcijama udruženim s kroničnim iscrpljujućim bolestima. Od 1997. godine Odjel za zarazne bolesti ponovno funkcionira kao samostalna jedinica u sklopu koje je na ukupnoj površini od 232 m² šest bolesničkih soba, liječnička ordinacija, ambulanta za poliklinički rad, prostorija za pripremu terapije i radna prostoriju za osoblje. Predstojeća reforma zdravstva predviđa daljnje smanjivanje bolničkih kapaciteta za zarazne bolesti što otvara mogućnost povećanja obujma i kvalitete polikliničkog rada te organiziranja dnevne bolnice za infektološke bolesnike. Kontrola bolničkih infekcija postaje danas sve značajnije područje rada infektologa.
 
ODJEL ZA DERMATOLOGIJU I VENEROLOGIJU
 
Neven Orhel, dr.med. vodi odjel od 1974. do 1979. godine. Marija Brnad-Takač, dr.med. voditelj je do 1993. godine kada vodstvo preuzima Stela Žukina, dr.med.
Prva ambulanta za kožne i spolne bolesti pri virovitičkoj bolnici osnovana je 1922. godine, a već slijedeće godine, prelaskom u nadležnost Doma zdravlja, njezina se djelatnost postupno gasi. Kao specijalistička grana medicine razvija se ponovno pri virovitičkoj bolnici od 1963. godine bazirajući svoj rad uglavnom na otkrivanju i liječenju spolnih bolesti.
Od 1974. godine radi prvi virovitički dermatovenerolog Neven Orhel, dr.med. baveći se poglavito dermatološkom flebologijom i akupunkturom u sklopu Odjela za unutarnje bolesti. Od 1984. godine u ambulanti se čine pregledi bojanih i nativnih preparata briseva kože i mokraćne cijevi, elektrokoagulacija i elektrokauterizacija, male operacije dobroćudnih kožnih tumora i bazalioma, liječenje bazalioma lokalnom citostatskom terapijom, a razvija se i medicinska kozmetologija uz elektroepilaciju i selektivna ultravioletna terapija kožnih bolesti.
Danas se rad Odjela za kožne i spolne bolesti odvija kroz ambulantu s previjalištem, medicinsku kozmetologiju i dermatološku foto terapiju. Godine 1996. uvodi se metoda krioterapije tekućim dušikom, a od 2001. godine provodi se epikutano alergološko testiranje na kontaktne alergene.
 
 •