Vodič za pacijente

Potrebni dokumenti za prijem u bolnicu i obavljanje pretraga

Pri dolasku na bolničko liječenje u Opću bolnicu Virovitica ponesite sa sobom:

 • važeću uputnicu vašeg izabranog liječnika
 • zdravstvenu iskaznicu
 • iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • osobnu iskaznicu
 • nalaze ordiniranih i obavljenih laboratorijskih, rendgenskih i drugih pretraga
 • dokumentaciju o zadnjoj hospitalizaciji ili specijalističkom pregledu

Za obavljanje specijalističkih pregleda ili pretraga potrebno je ponijeti:

 • važeću uputnicu izabranog liječnika
 • posljednji specijalistički nalaz
 • nalaze obavljenih pretraga

Radno vrijeme bolnice

SLUŽBA KIRURŠKIH DJELATNOSTI

Radno vrijeme ambulanti:

 

 

 

OPĆA KIRURGIJA

Svaki radni dan       08.30 h - 14.30 h

Ponedjeljak

Dr. Demo

Utorak

Dr. Stipeč

Srijeda

 

Četvrtak

Dr. Ružić

Petak

 

 

 

 

ABDOMINALNA KIRURGIJA

Svaki radni dan      10.00 h - 14.30 h

Ponedjeljak

Dr. Demo

Utorak

Dr. Stipeč

Srijeda

 

Četvrtak

Dr. Ružić

Petak

 

 

TRAUMATOLOGIJA

 

Svaki radni dan

10.00 h - 14.00 h

 

ORTOPEDIJA

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak

10.00 h - 15.00 h

 

UROLOGIJA

  Utorak:  -    08.00 h - 10.00 h,

 • 10.00 h - 15.00 h - urodinamska obrada

 

Ostali radni dani:  10.00h - 15.00 h

 

KIRURGIJA DOJKE

Srijeda

09.00 h - 11.00 h

 

VASKULARNA KIRURGIJA

Srijeda i petak

10.00 h - 14.00 h

 

 

ODJEL  ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO

GINEKOLOGIJA I PATOLOGIJA TRUDNOĆE - dnevna bolnica  ponedjeljak - petak od 9 - 14h

ULTRAZVUČNA AMBULANTA     ponedjeljak - petak od 9 - 14h

GINEKOLOŠKA AMBULANTA    ponedjeljak - petak od 9 - 14h

ENDOSKOPSKA AMBULANTA

Za sve preglede naručiti se na tel: 033 747 - 424

HITNA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO (0-24h)

Administracija Tel: 033 747 - 263

Što ponijeti u bolnicu?

Uz već navedene dokumente koji su Vam potrebni za upis u bolnicu, ponesite i sljedeće stvari:

 • pribor za osobnu higijenu (četkica za zube, pasta, tekući sapun, šampon, češalj, 2 ručnika)
 • od odjeće -  2 piđame, minimalno 2 kompleta donjeg rublja, kućni ogrtač, papuče.
 • dobro je imati i papirnati ručnik, toalet papir, čašu, vodu.

Hranu i piće koje  želite donijeti od kuće mora odobriti liječnik.

Ako ste alergični na neku hranu ili nešto drugo obavezno to naglasite liječniku pri prijemu.

Pušenje, konzumiranje alkohola i droga u bolnici nisu dopušteni.

Mobitel će sigurno olakšati komunikaciju s Vašim prijateljima i rodbinom, ali morate znati da ćemo Vas u iznimnim situacijama zamoliti da ih isključite (zbog blizine drugih medicinskih aparata) i prilikom razgovora poštujte pravo ostalih pacijenata na mir (isključite zvuk) i molimo da se suzdržite od razgovora tijekom vizita i ostalih pregleda i intervencija.

Novac, nakit i ostale vrijedne stvari ostavite kod kuće jer ne možemo  preuzeti odgovornost u slučaju njihova nestanka. 

Prijem u bolnicu

Prijem u bolnicu može biti hitan ili redovan. U oba slučaja najprije se javite na Odjel na koji ste upućeni, a zatim se na prijemnom šalteru (Recepciji) upisujete u bolnicu (upis na šalteru obično obavlja pratnja pacijenta).

Kako uložiti prigovor, pritužbu, pohvalu

Poštovani pacijenti,
Cilj Opće bolnice Virovitica je zadobivanje povjerenja korisnika i osiguranje njihovog zadovoljstva pružanjem kvalitetne usluge i razvijanjem partnerskog odnosa.
Tijekom boravka u našoj bolnici nastojati ćemo Vam dati sve potrebne informacije, vezane uz Vaše liječenje, kao i informacije o Vašim pravima i obvezama iz
zdravstvenog osiguranja.
Usmenu pohvalu možete uputiti prisutnom osoblju ustrojstvene jedinice ili glavnoj sestri ili voditelju odjela na koji se pohvala odnosi a Vaša iskustva tijekom boravka u našoj bolnici možete upisati u Knjigu dojmova koja se nalazi na recepciji Bolnice.

Ako želite pisano izraziti zadovoljstvo pruženomzdravstvenom uslugom možete ispuniti Obrazac za pritužbe i pohvale, na kojemu je potrebno jasno označili da se radi o pohvali, ubacite u kutije/sandučiće za pritužbe i pohvale, koji se nalaze na svakom odjelu
naše ustanove, a možete ga poslati poštom na adresu: Opća bolnica Virovitica - za ravnatelja, Gajeva 21, 33000 Virovitica, ili elektronskom poštom na ravnatelj@bolnica-virovitica.

Sukladno odredbi čl.27 stavak 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, svaka osoba ima pravo neposredno ili pisanim putem zatražiti od ravnatelja zdravstvene ustanove, zaštitu svojih prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža.
Ukoliko kao pacijent niste zadovoljni kvalitetom, sadržajem i vrstom zdravstvenih usluga koje Vam se pružaju, možete iskoristit svoje pravo te uložiti prigovor ili podnijeti pritužbu.

I. PRIGOVOR - usmeno izraženo nezadovoljstvo
Ljubaznom komunikacijom na licu mjesta se može riješiti problem i spriječiti nezadovoljstvo.
Molimo vas prigovor (usmeno) najprije uputite prisutnom osoblju ustrojstvene jedinice ili glavnoj sestri ili voditelju odjela na koji se prigovor odnosi.
Ukoliko nije moguće razgovorom riješiti uzroke Vašeg nezadovoljstva imate pravo uputiti pisanu pritužbu.

II. PRITUŽBA - pismeno izraženo nezadovoljstvo
može se izraziti na sljedeće načine:
1. Obrazac za pritužbe i pohvale nalazi se na svakom odjelu na vidno označenom mjestu.
Popunjeni i potpisani obrazac na kojemu ste jasno označili da se radi o pritužbi ubacite u kutije/sandučiće za pritužbe i pohvale, koji se nalaze na svakom odjelu naše ustanove, a možete ga poslati poštom na adresu:
Opća bolnica Virovitica - za ravnatelja, Gajeva 21, 33000 Virovitica, ili elektronskom poštom na ravnatelj@bolnica-virovitica.
2. Dopis -pismo u kojem ćete uz razloge Vašeg nezadovoljstva navesti datum, vrijeme, mjesto i uključene osobe na koje se događaj odnosi.
Pismo možete poslati poštom na adresu:
Opća bolnica Virovitica - za ravnatelja, Gajeva 21, 3000 Virovitica,
ili elektronskom poštom na: pomkvalit@bolnica-virovitica.hr ili
ravnatelj@bolnica-virovitica
3. Obrazac koji se nalazi u prilogu teksta
Kako biste dobili pisani odgovor na navedenu pritužbu u zakonskom roku, važno je da obrazac za prijavu pritužbe pacijenata u potpunosti ispunite i odložite u sandučiće za podnošenje pritužbi koji se nalaze na
odjelima naše ustanove, ili pošaljete elektronskom poštom na ravnatelj@bolnica-virovitica.hr ili pomkvalit@bolnica-virovitica.hr.
Anonimne pritužbe, i pritužbe na kojima nisu navedeni potpuni podaci za dostavu odgovora, uzeti će se u razmatranje, no odgovor iz razumljivih razloga neće biti dostavljen.
Sa sadržajem Vaše pritužbe biti će upoznata samo ovlaštena osoba ustanove, voditelj odjela i djelatnici na koje se pritužba odnosi. Službeni pisani odgovor dobiti ćete u roku od 8 radnih dana od datuma zaprimanja pritužbe.
Ukoliko u tom roku nije moguće odgovoriti biti ćete obaviješteni da je pritužba u fazi rješavanja i da će odgovor uslijediti unutar određenog vremenskog roka (ovisno o radnjama koje Bolnica može poduzeti).
Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama i dobivenimodgovorom imate pravo žaliti se:

1. Županijskom Povjerenstvu za zaštitu prava
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
Trg Ljudevita Patačića 1
33000 Virovitica
ili na mail: prava.pacijenata@vpz.hr

2. Ministarstvu zdravstva bez obzira na prethodno proveden postupak u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi na adresi:
Ministarstvo zdravstva
Ksaver 200 a
10000 Zagreb
Telefon: 01/46 07 555
Telefaks: 01/46 77 076

3. Bijeli telefon 0800 – 7999 (otvorena telefonska linija za pritužbe, pohvale, primjedbe i prijedloge građana vezane uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu)
Opća bolnica Virovitica kao voditelj obrade osobnih podataka se obvezuje sve osobne podatke dobivene putem uloženih prigovora/pritužbi i pohvala obrađivati sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Želimo Vam ugodan boravak u našoj Bolnici!

Otpust iz bolnice

O otpustu iz bolnice odlučuje liječnik koji Vas vodi. Najčešće je otpust planiran i pacijenti se u pravilu otpuštaju iza jutarnje vizite.

Poželjno je da po Vas dođe pratnja koja  može obaviti admnistrativni dio ispisa na šalteru za prijem i otpust pacijenata iz bolnice. Tamo ćete ujedno i podmiriti sve obveze eventualnog plaćanja participacije ili cijelokunog iznosa liječenja (ako nemate primjereno zdravstveno osiguranje) te dobiti otpusno pismo.

 

Prava pacijenata

Poštovani pacijenti,
dolaskom u Opću bolnicu Virovitica želimo Vam osigurati nekoliko osnovnih informacija o Vašim pravima reguliranim Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04,37/08) a s ciljem izgradnje partnerskog odnosa pacijenata i zdravstvenih djelatnika, odnosno međusobnog povjerenja, razumijevanja, sigurnosti i zadovoljstva kako bi se poboljšala kvaliteta zdravstvenih usluga.
Poštovanje osobnosti pacijenata te očuvanje fizičkog i mentalnog integriteta temeljne su vrijednosti u zdravstvu. Zakonom su regulirana slijedeća prava:

Pravo na suodlučivanje i iznimka od prava na suodlučivanje
Vaše pravo na suodlučivanje obuhvaća pravo na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje određenog dijagnostičkog ili terapijskog postupka i ono može iznimno biti ograničeno kada je to opravdano vašim zdravstvenim stanjem.

Pravo na obaviještenost i odbijanje primitka obavijesti
Pacijent u strahu za svoje zdravlje, zabrinut radi ishoda svoje bolesti vrlo se često boji postaviti bilo kakvo pitanje liječniku, iako želi sve znati. Svatko od nas u bolesti očekuje da mu se na razumljiv i primjeren način objasni njegovo zdravstveno stanje i ponudi mogućnost još jednog stručnog mišljenja prije nego što donese odluku i da svoj pristanak za neki medicinski zahvat ili postupak.
Kako bi mogli odlučiti i aktivno sudjelovati u donošenju odluke te dati svoj pristanak ili odbiti neki zahvat, ponajprije morate biti potpuno obaviješteni o stanju svoga zdravlja, odnosno bolesti. Liječnik Vas mora informirati na razumljiv način o raspoloživim mogućnostima potrebnih pregleda, o mogućim načinima liječenja, kao i o mogućem ishodu. Mora Vas upoznati sa svim prednostima ponuđenih mogućnosti kao i svim rizicima pretraga i zahvata, a isto tako i sa svim mogućim poteškoćama ako odbijete predložene pregleda i zahvate.
Vaše je pravo da prije svakog postupka budete obaviješteni o imenu i prezimenu, te struci zdravstvenih radnika koji Vam izravno pružaju zdravstvenu uslugu. Uz upoznavanje o tijeku liječenja i preporuka o načinu života primjerenom za Vaše zdravstveno stanje, zdravstveni djelatnik vas treba upoznati sa pravima i iz zdravstvenog osiguranja.
Pravo na tzv. drugo stručno mišljenje jedna je od novina koja Vam omogućuje da, kada niste zadovoljni dobivenim informacijama i preporučenim liječenjem jednog liječnika, zatražite mišljenje drugog liječnika specijaliste koji nije do tada sudjelovao Vašem liječenju.
Vaše je pravo da budete obaviješteni čak i u slučajevima kada vaš pristanak nije uvjet započinjanja terapije (u hitnim slučajevima). Pravo na obaviještenost o pacijentu s umanjenom sposobnošću rasuđivanja, u skladu s dobi, odnosno s fizičkim, mentalnim i psihičkim stanjem ima njegov zakonski zastupnik /skrbnik

Imate pravo odbiti primitak informacije o svom zdravstvenom stanju. Tada odluku morate potvrditi potpisanom izjavom te možete odrediti osobu koja će umjesto Vas primati obavijesti o Vašem zdravstvenom stanju. Međutim, kod tog prava postoji iznimka. To su prvenstveno teže zarazne bolesti kao tuberkuloza, AIDS, SARS, velike boginje, spolno prenosive bolesti i sl.

Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka
Pružanje zdravstvenih usluga nosi sa sobom, i moguće rizike sa kojima trebate biti upoznati kako bi mogli donositi odluke i aktivno sudjelovati u svom liječenju.
Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti pojedini terapijski ili dijagnostički postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo Vaš život ili zdravlje ili izazvalo trajna oštećenja vašeg zdravlja.
Prihvaćanje ili odbijanje potvrđujete potpisivanjem obrasca izjave suglasnosti ili odbijanja pojedinih postupaka.
Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno
sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati takav postupak.

Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak
Za pacijenta koji nije pri svijesti, pacijenta s težom duševnom smetnjom te poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije, suglasnost na prihvaćanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka potpisuje njegov zakonski zastupnik/skrbnik, koji u interesu pacijenta može danu suglasnost u bilo koje vrijeme povući potpisivanjem izjave o odbijanju postupka. Ako su interesi pacijenta i njegovog zakonskog zastupnika/skrbnika suprotstavljeni, dužnost je liječnika odmah o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.
Ako se zbog hitne situacije ne može dobiti suglasnost zakonitog zastupnika/skrbnika, pacijent će se podvrći dijagnostičkom ili terapijskom postupku samo u slučaju kada bi zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen njegov ili tuđi život ili bi njemu ili drugima prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od težeg oštećenja zdravlja. Postupak se može provoditi bez pristanka zakonskog zastupnika/skrbnika pacijenta samo dok traje navedena opasnost.

Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje
Ukoliko sudjelujete u znanstvenom istraživanju Vaše je pravo dobiti preciznu i razumljivu pisanu obavijest o prirodi, važnosti, posljedicama i rizicima istraživanja.
Bez Vaše potpisane suglasnosti za sudjelovanje u istraživanju koju možete povući u bilo koje vrijeme, ili Vašeg zakonskog zastupnika ili skrbnika, ne smije Vas se uključiti u znanstveno istraživanje odnosno kliničko ispitivanje.

Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
Vaše je pravo dobiti pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje Vaše bolesti te o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.
Uvid u pacijentovu dokumentaciju nakon njegove smrti imaju pravo članovi uže obitelj (bračni ili izvanbračni supružnici, punoljetna djeca, roditelji, braća i sestre) ili skrbnik, pod uvjetom da se pacijent za života nije tome protivio. Pacijent koji ne želi da bilo tko osim njega
ima uvid u njegovu dokumentaciju, pa i nakon njegove smrti, može to zabraniti izjavom koju daje kod javnog bilježnika. Bilježnik je tada dužan cjelovito informirati pacijenta o značenju takve izjave.

Pravo na povjerljivost
Svi podaci o Vašem zdravstvenom stanju su profesionalna tajna. Imate pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o Vašem prijemu u ustanovu kao i o Vašem zdravstvenom stanju. Možete imenovati osobe kojima zabranjujete davanje tih podataka.

Pravo na održavanje osobnih kontakata
Tijekom boravka u bolnici imate pravo primati posjete sukladno kućnom redu bolnice, u vrijeme koje je jasno navedeno u prostoru odjela, ali i zabraniti posjete određenoj osobi ili osobama.

Pravo na samovoljno napuštanje ustanove
Vaše je pravo samovoljno napustiti ustanovu, osim u slučajevima kad bi to štetilo vašem zdravlju i zdravlju i sigurnosti drugih osoba.
Ukoliko kao pacijent želite samovoljno napustiti bolnicu morate potpisati izjavu ili dati usmenu izjavu pred dva svjedoka koji tada potpisuju izjavu o namjeri pacijenta da samovoljno napusti bolnicu. U slučaju Vašeg samovoljnog napuštanja bolnice bez najave nadležni liječnik će taj podatak upisati u Vašu medicinsku dokumentaciju i obavijestiti osobu koju ste ovlastili da može biti obaviještena, odnosno zakonskog zastupnika/skrbnika.

Pravo na privatnost
Pri svakom pregledu, dijagnostičkom i terapijskom postupku, kao i pri održavanju osobne higijene imate pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost.

Pravo na naknadu štete
Ako smatrate da Vam je pri pružanju zdravstvene zaštite nanesena šteta, istu ćete moći potraživati podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Molimo Vas da prije podnošenja tužbe upoznate Ured ravnatelja sa zahtjevom za naknadu štete kako bi spor pokušali riješiti
mirnim putem.

Ostala Vaša prava su zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja i uznemiravanja, pravo na učinkovitu kontrolu boli, pravo na pružanje skrbi u sigurnom okruženju, pravo na unaprijed izrečene zahtjeve te pravo na podnošenje prigovora ili pritužbe upravi ustanove i/ili nadležnim tijelima.

Koordinator za rijetke bolesti

e-mail: ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr

Koordinator za hrvatske branitelje

Koordinator za hrvatske branitelje: Ivica Kašuba, med.techn.

Tel: 099 247 1328

e-mail: ivkasuba@bolnica-virovitica.hr